การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองของเครื่องฉีดพลาสติกแต่ละแบบ

 

บจก.โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) ได้รวบรวมข้อมูลจากการทดลองและคำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นถึงความคุ้มค่า และหาจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องฉีดพลาสติกในแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องฉีดพลาสติก ในรุ่นที่มีความต้องการสูง

Visitors: 21,531