Optiplex DDL Series เครื่องตัดเลเซอร์ Mazak

เครื่องตัดเลเซอร์ Mazak เทคโนโลยีใหม่ ตัดชิ้นงานได้หนา ผิวงานสวย ความเร็วสูง

มีหลากหลายรุ่น หลายแบบ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งแบบ ไฟเบอร์เลเซอร์ 

และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  Direct Diode Laser หรือ DDL มีทีมงานให้คำแนะนำพร้อม

ทีมสนับสนุน เซอร์วิส ที่ Mazak Thai ศูนย์มาซัคพระราม9 หรือสนใจดูการทำงานหรือ

การตัดงานจริง ที่ บจก.แมคคาโทรลVisitors: 21,528