CNC Machining Center Leadwell ซีเอ็นซีแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์ลีดเวล

เครื่องซีเอ็นซีแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องซีเอ็นซีเลท Leadwell                  Leadwell เป็นแบรนด์และเป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรชั้นนำของประเทศไต้หวัน ที่ผลิตที่ไต้หวันทั้งเครื่องและใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากแบรนด์ชั้นนำของไต้หวันที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพ ความคงทนในการใช้งาน รวมทั้งทีมช่างและวิศวกรที่ให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขาย  โดยมีคอนโทรลให้เลือก ทั้ง Mitsubishi และ Fanuc หรือ Siemens โดยมีเครื่องจักรหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องซีเอ็นซี5แกน เครื่อง Tapping Center เป็นต้น

Visitors: 21,528