บ.แมคคาโทรล พาลูกค้าเยี่ยมชมเครื่องจักรพร้อมกัดชิ้นงานโชว์

แมคคาโทรลและ Mazak พาลูกค้ากลุ่มย่อยๆเข้ามาเยี่ยมชมการกัดชิ้นงานด้วยเครื่อง Machining Center Mazak
Visitors: 21,531