โปรแกรมเขียนแบบ CAD CAM

CAM-TOOL

Cad/Cam System for Molds & Dies
โปรแกรมเขียนแบบ  โปรแกรมเอ็นซี ที่พัฒนามาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมงานแม่พิมพ์ 
งานอุตสาหกรรมการผลิต การกัดขึ้นรูปพื้นผิวที่ใช้การกัดรอบความเร็วสูงและพื้นผิววัสดุ                         ที่มีความแข็งเป็นอย่างมาก โดยโปรแกรมที่จำหน่ายจะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับความต้องการ                   และความเหมาะสมของลักษณะงาน

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

ขอแคตตาล็อกเครื่องจักร/ขอใบเสนอราคา/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Visitors: 21,658