เครื่องฉีดพลาสติกชิบาอูระ Shibaura (โตชิบา)

เครื่องฉีดพลาสติกชิบาอูระ (โตชิบา)


บจก.แมคคาโทรล
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการ ของเครื่องฉีดพลาสติกแบรนด์ชิบาอูระ รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากความเชื่อมั่นในแบรนด์ชิบาอูระ ที่เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่เน้นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากเครื่องจักรมีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถฉีดงานได้หลากหลาย ฉีดงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระยะเวลาในการฉีดที่รวดเร็ว และที่สำคัญคือเน้นการประหยัดไฟฟ้า เครื่องฉีดพลาสติกชิบาอูระ ที่เราจัดจำหน่าย มี 2 ประเภท ดังนี้ 

เครืองฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า ALL-Electric Injection Moulding Machine EC-ST Series และรุ่นล่าสุด EC-SX II เป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย มีขนาดตั้งแต่ 50 ตัน ถึง 350 ตัน ดังนี้ EC-50SX II,EC-75SX II,EC100-SX II ,EC-130SX II,EC-180SX II,EC-230SX II,EC-280SX II ,EC-350ST

เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โวปั้ม Servo Pump  TD Series เป็นรุ่นที่ใช้ระบบไฮดรอลิคที่ใช้เซอร์โวปั้มมาช่วยทำให้ประหยัดไฟ ผลิตที่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย มีขนาดตั้งแต่ 60 ตัน ถึง 275 ตัน ดังนี้ TD60 , TD80 , TD100 , TD125 , TD150 , TD180 , TD250 เป็นต้น

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

ขอแคตตาล็อกเครื่องจักร/ขอใบเสนอราคา/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Visitors: 21,528