รับตัดงานไวร์คัต งานแม่พิมพ์ปั๊ม พิมพ์ฉีด ชิ้นส่วนเครื่องจักร

 

ติดต่อ บจก.ไทย แมคคาทรอนิค เอ็นจิเนียริ่ง ทีม

โทร 02-7445645 โทรสาร 02-7445644

ขนิษฐา 086-3423042

Visitors: 21,528